nepřihlášen
Činnost sboru
Odb. příprava
Testy
Pořízení nových třívrstvých obleků a dýchací techniky
 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty se povedlo získat příspěvek od Nadace Agrofert k zakoupení 2ks třívrstvých obleků GoodPRO FireHorse a 1ks dýchací techniky Dräger PSS 4000. Nadace Agrofert přispěla částkou 30.000kč a zbývající částku 41.524kč doplatil zřizovatel jednotky, kterou je obec Tuklaty. Nákup dýchací techniky a třívrstvých ochranných zásahových obleků je pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty velký přínos z pohledu bezpečnosti a ochrany zdr ...
Vloženo: 21.8.2019
Kategorie: technika
Fotografií: 6
Výjezd 6/2019
 
Požár pole - planý poplach (29.7.2019) Jednotka vyjela povolaným vozem HKO680 a také HKO681 v počtu 1+6. Po příjezdu na místo provedla průzkum polního prostoru a okolí, objela blok, ale žádné známky hoření nenašla a ani ostatní jednotky nenašly známky hoření. Dle svědectví místních obyvatel na poli chvíli jezdil traktor, ale po je ...
Vloženo: 13.8.2019
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Výjezd 5/2019
 
Na základě zvyšujícího počtu úhynu ryb vyjela jednotka na žádost starostky obce a rybářského spolku Tuklaty a Tlustovousy k provzdušnění rybníků v obci Tlustovousy s vozidly CAS32 Tatra 148 v počtu 1+1 a DA Fiat Ducato v počtu 1+1. Průzkumem bylo vyhodnoceno použití otočné lafetové proudnice z nástavby vozu a použití 1C proudu se sáním vody do nádrže z vodní plochy. ...
Vloženo: 26.7.2019
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 25
Výjezd 4/2019
 
Jednotka vyjela na žádost Kopis Stč. kraje technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1. Jeden zasahující člen přijel na místo události vlastním vozem po výjezdu tachniky k zásahu. Průzkumem bylo zjištěno plamenné hoření strniště ohrožující blízké neposečené pole. Jednotka na pokyn velitele zásahu použila otočnou proudnici z nástavby cisterny a hasila podél asfaltové cesty u obce Nová Ves II. Při výjezdu z pole na asfaltovou silnici došlo k poruše, kdy praskla kardanová hřídel. Tatra se tak ...
Vloženo: 11.7.2019
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Výjezd 3/2019
 
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - provydušnění rybníků v Tlustovousech (28.6.2019) Na základě požadavku starostky obce a místního rybářského spolku Tuklaty a Tlustovousy vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 k provzdušnění dvou rybníků do obce Tlustovousy. Průzkumem bylo vyhodnoceno použití lafetové proudn ...
Vloženo: 30.6.2019
Kategorie: Zábava
Fotografií: 0
Výjezd 2/2019
 
Na základě vyhlášení poplachu z KOPIS Stč. kraje vyjela jednotka vozy DA Fiat Ducato v počtu 1+4 a CAS 16 Praga V3S v počtu 1+1 do obce Břežany II na pomoc PČR při pátrání po pohřešované osobě. Při příjezdu na místo určeného srazu u místního fotbalového hřiště jsme se nahlásili veliteli zásahu a čekalo se na příjezd PČR. Při příjezdu PČR jsme byli seznámeni se situací a popisem pohřešované osoby. Po rozdělení do pátracích skupin jsme zasahoval ...
Vloženo: 23.6.2019
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Výjezd 1/2019 - požár
 
Dne 18.5.2019 v 19:07 byl jednotce vyhlášen poplach. Dle oznamovatele strojvedoucího vlaku šlo o požár trávy podél železniční tratě v km 386 směr Č. Brod (v místech staré silnice do Uval za betonarkou Tuklaty.) Jednotka vyjela v 19:15 technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1s podporou DA Fiat Ducato v počtu 1+3. Na místě události již byli jednotky HZS SŽDC Praha a Úvaly. Na udaném místě se požár nepotvrdil. Poté probíhal průzkum podél železniční tratě v úseku mezi Uvaly a Tuklaty. Jediné ...
Vloženo: 19.5.2019
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Montáž kropící lišta
 
02.03.2019 - Montáž kropící lišty na vůz Tatra. Účast členů: 2 Černuška Milan ml., Procházka Marek
Vloženo: 14.4.2019
Kategorie: Brigády
Fotografií: 5
Příprava na čarodějnice 2019
 
14.04.2019, od 09:00 - 13:30h.  Příprava dřeva a následná stavba hranice na čarodějnice. Účast členů: 6 Černuška Milan ml., Čerrnuška Milan st., Koníček Lukáš, Procházka Marek, Toman Petr, Tuček Michal
Vloženo: 14.4.2019
Kategorie: Brigády
Fotografií: 33
Požár Doubek 29.10.2018
 
Jednotka vyjela na žádost KOPIS Stč. kraje s CAS 32 Tatra 148 a DA Fiat Ducato na požár u zemědělské budovy do obce Doubek. Cestou k zásahu se jednotka potýkala s technickými problémy na palivové soustavě na CAS 32. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří uskladněné dřevo pod přístřeškem. V tesné blízkosti se nacházel stožár vysokého napětí, u kterého vlivem požáru došlo k poškození statiky. Dále byli požárem zasaženy 3 osobní automobily odstavené na zahradě a živý plot. CAS 32 a plovouc ...
Vloženo: 30.10.2018
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 17
>>
<< Zpět | 1 2 3 4 5 ....17 | Další >>