nepřihlášen
 činnost sboru / Zpráva velitele za rok 2018
Zpráva velitele za rok 2018

Vážení přátelé, vážení hosté.

Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě a seznámil Vás s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty za rok 2018.

Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V a působí v obcích Tuklaty, Tlustovousy. V současné době má jednotka 11 členů ve dvou výjezdových družstvech.

Jako základní složce IZS nám zákony ukládají povinnost absolvovat základní odbornou přípravu v minimálním rozsahu 40hodin za rok každému hasiči a cyklickou odbornou přípravu pro všechny velitele a strojníky, která se konají na stanici HZS v Ovčárech.

Kromě této odborné přípravy absolvoval dne 2. a 3.12. Michal Krytinář kurz velitele jednotky a stal se tak dalším velitelem družstva.

V roce 2018 nám zásahová činnost rapidně vzrostla. Celkem jsme zasahovali u 33 událostí.

Z toho se jednalo o 4požáry, 2 taktická a 2 prověřovací cvičení a 25 technických zásahů včetně mimo zásahové činnosti. Mimozásahová činnost byla prováděna na žádost starostky obce a spočívala především vlivem velmi suchého počasí o pomoc při údržbě obecní zeleně. Jednalo se o zalévání stromků podél Slezské stezky a v ulici Rostoklatská a zalévání nově zatravněného dětského hřiště v Tlustovousích. Úzká spolupráce byla i s rybáři, kdy jsme prováděli provzdušnění rybníků a poskytli techniku při opravě lávky.

Dne 22. února jsme byli povoláni operačním střediskem na požár trávy u bývalé skládky v Tuklatech. Vzhledem k zazimované technice jsme po domluvě s operačním střediskem vyjeli pouze dopravním automobilem.

Dne 23. února v 16hod nás operační středisko požádalo o pohotovost na zbrojnici. Jednalo se požár skladovací haly v Mochově, při kterém byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu a měli jsme okolo 18hod vyjet ke střídání zasahujících jednotek. Uvědomili jsme vážnost situace a čas během pohotovosti jsme věnovali nejen uvedení Tatry do zásahu, ale především jsme museli vyřešit kde zaparkovat techniku po zásahu. Protože večerní teploty dosahovaly -10°C a naše garáže nejsou zateplené, došlo by po návratu ze zásahu k zamrznutí zbytků vody v potrubí a nenahraditelným škodám. Nakonec nám vyšel vstříc pan Hájek z autocentra a nabídl nám možnost zaparkovat Tatru ve vytápěné automyčce. Na žádost OPIS v 18:16 jsme jako 34 jednotka vyjeli technikou Tatra 148 a Fiatem Ducato v celkovém počtu 7 lidí ke střídání zasahujících jednotek. Na místě jsme tak vystřídali jednotku z Úval a pokračovali v dodávce vody na výškovou techniku a dálkově řízený mobilní hasicí zařízení LUF 60 z HZS podniku Škoda Mladá Boleslav. Po redukci jednotek jsme se ve 22:29 vrátili na základnu.

Dne 11.dubna v dopoledních hodinách byl vyhlášen II.stupeň poplachu požáru pole v obci Květnice kam jsme vyjeli s Tatrou 148 v počtu 1+2.

15. dubna jsme se společně s českým červeným křížem Prahy 1 zúčastnili taktického cvičení při stavbě protipovodňové ochrany v Praze Dubči. Výcvik se uskutečnil na výcvikovém polygonu v areálu správy služeb hlavního města Prahy. Zde jsme nejprve byli seznámeni se systémem uložení kontejnerů a v nich uložených jednotlivých stavebních prvků. Dále nám byl představen vývoj stavebních plánků výstavby ochranné zdi, bezpečnost při práci a technologie správné výstavby. Pak jsme si prakticky vyzkoušeli stavbu 1metr a následně i 4 metry vysoké ochranné zdi. Výcviku jsme se zůčastnili Fiatem Ducato v počtu 1+3.

16. dubna jsme krátce před 20 hodinou byli povoláni ke spolupráci se státní policií při pátrání po pohřešované osobě do obce Květnice. Pátrání probíhalo v lese mezi Květnicí a Úvaly s účastí několika policistů, policejního vrtulník a pěti dobrovolných jednotek hasičů pod vedením velitele čety ze stanice Říčany. Po negativním prohledání lokality bylo pátrání ve 22hodin ukončeno a dále bylo řešeno pouze policií ČR. Jednotka vyjela Fiatem Ducato v počtu 1+7.

9.května jsme krátce před 23hodinou byli operačním střediskem požádáni o pomoc při čerpání vody ze sklepa rodinného domu v Tuklatech ul. Ke hřišti. Voda natekla do suterénu domu po technické závadě z bazénu umístěného na zahradě. Jednotka vyjela technikou Tatra 148 v počtu 1+2 a Fiatem Ducato v počtu 1+2. Po spolupráci s jednotkou HZS ze stanice Český Brod byla voda po 20-ti minutách odčerpána a jednotka se vrátila zpět na základnu.

O víkendu 1.-3.června jsme se jako jediná jednotka okresu Kolín zúčastnili jednoho z největších taktických cvičení a přispěli tak k vytvoření nového světového rekordu na akci, která byla uskutečněna ke 100. výročí české státnosti s názvem ?Hasičská fontána Praha 2018?. O přípravách a průběhu vás před pár minutami informoval starosta sboru a zúčastněný člen této akce bratr Milan Černuška ml.

21.9. jsme po 20 hodině byli informováni starostkou obce, že se na silnici mezi Tuklaty a Tlustovousy nachází ulomená větev a brání průjezdu. Událost byla ihned ohlášena na operační středisko středočeského kraje, které naší jednotce vyhlásilo poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+3 vozem Fiat Ducato. Větev byla rozřezána motorovou pila a odstraněna mimo vozovku.

13.10. jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení pořádané kamarády z Rostoklat. Celkem nás čekali tři různé zásahové disciplíny. První byl požár v rodinném domě. Cílem této disciplíny bylo prověřit a ověřit činnost jednotky při tvorbě dopravního a útočného vedení do budovy, pohyb v neznámém zakouřeném prostředí se zapůjčenou dýchací technikou, následné zlikvidování požáru, záchrana a ošetření osob. Druhou disciplínou byla dopravní nehoda osobního automobilu s větším počtem raněných. U této disciplíny byl kladen důraz na bezpečnost zasahujících hasičů na pozemní komunikaci, šetrné vyproštění osob a poskytnutí první pomoc raněným. Závěrečná disciplína spočívala ve vytvoření útočného proudu přes přírodní překážku. Díky této překážce a záměrně chybějící komunikační technice bylo potřeba oživit staré dobré signály pro dodávku vody. Celé cvičení jsem vyhodnotil kladně díky přátelské atmosféře a získaným novým poznatkům a praktickému ověření toho co jsme se během roku při odborné přípravě naučili. Chtěl bych tímto poděkovat klukům z Rostoklat za odvahu uspořádat tento výcvik.

Dne 29.10. byla ve 22:17 povolána jednotka na požár uskladněného dřeva do obce Doubek, kde byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Jednotka vyjela s Tatrou 148 v počtu 1+2 a Fiatem Ducato 1+2 jako 14 v pořadí. Úkolem na místě zásahu byla pomoci na zřízeném čerpacím stanovišti, kde jsme použili naše plovoucí čerpadlo na plnění cisteren, kyvadlovou dopravou jsme vozili vodu na požářiště a prováděli jsme střídání hasičů při hašení uskladněného dřeva. V půl páté ráno jsme po částečné likvidaci byli posláni na základnu.

3.listopadu jsme se zúčastnili již 4. ročníku prověřovacího výcviku jednotek pořádané kamarády z Poříčan. V letošním ročníku nás po úvodním testu pozornosti čekal společný zásah s jednotkami Sokoleč , Nová Ves u Kolína a psovody z JSDH Hejnice při pátrání po osobách v sutinách zřízeného domu. Následně nás čekalo kolečko po disciplínách v okolních obcích. V Poříčanech jsme museli vytáhnout koně uvězněného v jímce. Za obcí Poříčany jsme museli identifikovat neznámou chemickou látku a poradit si s jejím únikem. Na nádrži u Hořan jsme předvedli přečerpávání nebezpečné látky pomocí ejektoru. V Hořanech nás čekaly všeobecné znalosti jako jsou typy hadic, uzle, hasicí přístroje a hašení různých druhů požárů. V Klučově nás čekala fyzická příprava a střelba ze vzduchovky. Za Klučovem nás čekalo zřízení čerpacího stanoviště a následné vytvoření útočného proudu do kopce. Jako poslední disciplína nás čekala v Poříčanech dopravní nehoda osobního automobilu. Všechna stanoviště byla bodována a na závěr celého výcviku proběhlo zhodnocení a vyhlášení výsledků. V letošním roce jsme bohužel nedokázali obhájit loňské vítězství a z 10 zúčastněných družstev jsme obsadili celkově čtvrté místo se ztrátou čtyř bodů na první pozici. Také toto cvičení hodnotím velmi kladně ať z pohledu předvedených dovedností členů naší jednotky a získaných nových zkušeností, ale především precizní organizaci a týlové zabezpečení, kdy po celodenním výcviku nás čekalo velmi chutné pohoštění v podání polévky, guláše nebo pečeného selete. Velké díky patří celému organizačnímu týmu z SDH Poříčany.

Pár statistických čísel:

Celková doba strávená u požárů byla 11hodin 27 minut, u technické pomoci byla 44hodin 49 minut, u taktického cvičení 45hodin 37minut a u prověřovacích cvičení 19hodin 10minut. Za rok 2018 bylo stráveno u všech zásahů členy jednotky celkem 521hodin 43minut.

Pátek třináctého je všeobecně považován za nešťastný den. Hasiči v celé České republice se proto různými preventivními akce snaží tuto pověru vyvrátit. Naše jednotka se v pátek 13.dubna aktivně zapojila do této akce a po vzoru několika profesionálních a dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Nejvíce nás oslovil preventivně výchovný program ? KDYŽ JDE O ŽIVOT PŘEPARKOVAT NESTAČÍŠ? a provedli jsme kontrolu průjezdnosti ulic v obcích Tuklaty a Tlustovousy. Zpracované video od kolegů z HZS Beroun můžete shlédnout v krátké video smyčce ve vedlejší místnosti.

Mobilní zásahová technika byla po celý rok pojízdná a provozuschopná. Z cisteren Tatra a Praga byla opět přes zimní období vypuštěna voda z nádrží. Na jaře nás opět nezaskočila skutečnost, že veškeré ventily a kulové uzávěry, byly zatuhlé a nepohyblivé. Po rozebrání, očištění a opětovném smontování se povedlo vše rozpohybovat. Jen v krátkosti bych zmínil, že postupně provádíme údržbu a dovybavení Tatry. Za rok 2018 jsme provedli instalaci elektrocentrály na nástavbu, vyměnili palivovou nádrž, která byla zanesená drobnými nečistotami, opravu a seřízení vstřikovacích ventilů, zprovoznili jsme elektrický naviják zásahové hadice v zadní části nástavby, byla provedena montáž pracovního osvětlení a příprava na umístění kropící lišty.

Jsme rádi, že nákup dopravního automobilu nebyla zbytečná investice. Po téměř dvou letech provozu musím konstatovat, že díky tomuto vozidlu mají členové jednotky důstojnější podmínky při zásazích všech typů. Jak je ze zmiňovaných zásahů patrné, vyjížděli jsme Fiatem ke každému většímu zásahu. Ať už se jednalo o požár v Mochově, kde jsme měli vlastní týlové zabezpečení, dopravu většího počtu hasičů na pátrací akci do Květnice, na všechny praktické i prověřovací výcviky nebo na požár v Doubku. Jelikož jsou všechny vozidla v majetku obce, byl Fiat využíván i pro potřeby obce. Zmínil bych například rozvoz starších občanů mezi obcemi při různých kulturních akcí nebo při pomoci stěhování nábytku.

Postupným čerpání rozpočtu nakupujeme nové vybavení a obměňujeme staré. Z technických prostředků bych zmínil nákup přívěsného vozíku za osobní automobil jako náhradu za přívěsný vozík s označením PPS 12, který mohl být tažen pouze vozidlem Praga V3S. Dále byla nakoupena sada zásahových hadic a kombinovaná zásahová proudnice.

Když jsme v roce 2015 měli možnost podat žádost o dotaci na pořízení radiostanic pro zlepšení komunikace mezi zasahujícími hasiči, nikdo neměl ani tušení, že se časem bez této pomůcky při zásahu téměř neobejdeme. V loňském roce jsme během těch několika málo, ale náročných požáru zjistili, že téměř nepostradatelnou pomůckou je izolovaný dýchací přístroj, kterým se zvyšuje nejen ochrana dýchacích cest zasahujících hasičů. Jelikož se jedná o ne zcela levnou záležitost, byla prostřednictvím obce podána žádost o dotaci na hasičský fond nadace Agrofert o příspěvek na nákup 2kusů dýchacích přístrojů a 2ks třívrstvých zásahových obleků. Nyní čekáme, zda žádost bude schválena a v jaké finanční výši.

Když už jsem zmínil dotace, tak v roce 2018 byla prostřednictvím obce podána žádost o dotaci na výstavbu nové požární zbrojnice. Na rok 2019 poskytlo GŘ HZS dotace na výstavbu zbrojnic v maximální výši 4,5 miliónu a 3mil poskytoval v návaznosti na dotaci z GŘ HZS Středočeský kraj. Z pořadníku schválených žádostí o dotaci z GŘ jsme se umístili na 12. místě. Bohužel kofinancování z rozpočtu Středočeského kraje bylo schváleno pouze prvním dvěma jednotkám.

V tomto roce budeme i nadále udržovat výjezdovou jednotku akceschopnou a prohlubovat její vědomosti a dovednosti pro případ jakékoli mimořádné události včetně absolvování školení a výcviků.

Děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu, bez které bychom nedokázali obstarávat nové a moderní vybavení. Dále mi dovolte poděkovat všem za práci a spolupráci, kterou pro hasiče odvedli. Největší poděkování patří našim rodinám, které okrádáme o stovky hodin. Děkuji všem hasičům, že jsou schopni a ochotni na úkor svých rodin pomoci v kteroukoliv denní i noční hodinu ostatním.

Dodatečně na závěr všem přeji do Nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

Děkuji.

Vložil: Lukáš Koníček (26.1.2019)


Žádné fotografie

 činnost sboru / Zpráva velitele za rok 2018


Zpět