nepřihlášen
 činnost sboru / Taktické cvičení ?POVODŇOVÁ VLNA 2020? a praktický výcvik D-programu.
Taktické cvičení ?POVODŇOVÁ VLNA 2020? a praktický výcvik D-programu.

V rámci plánu odborné přípravy na rok 2020 jsme se dne 11. ? 12.9.2020 zúčastnili taktického cvičení ?POVODŇOVÁ VLNA 2020? pořádané HZS Středočeského kraje v obci Zbečno v okrese Rakovník. Výcvik byl určen pro jednotky dobrovolných hasičů, které jsou předurčeny a vybaveny pro ochranu obyvatelstva. Naše JSDH Tuklaty sice není předurčena na tento typ mimořádné události, ale přesto jsme měli možnost se na tomto výcviku aktivně podílet ? a to jako figuranti. Úkolem figurantů bylo navodit atmosféru evakuovaných občanů ze zasažených míst povodňové vlny při protržení přehrady vodního díla Klíčava. V průběhu taktického cvičení, které probíhalo od večerní 19hod do 7hod ranní bylo simulováno několik modelových situací. Úkolem, vždy 2 cvičících jednotek, bylo zabezpečit chod evakuačního střediska, provést evidenci evakuovaných osob, zajistit ubytování, tepelný komfort, pitný režim a stravu. V každé modelové situaci bylo určeno několik osob, které měli za úkol ztížit bezproblémový chod centra. Jednalo se například o nespojenou osobu, podnapilou osobu, nebo o psychicky traumatizovanou osobu z dané situace. Po vystřídání všech zasahujících jednotek bylo v 5hod cvičení ukončeno a mohlo se několik málo minut usnout. Velkým přínosem v naší skupince figurantů byla i přítomnost operačního technika z KOPIS Stč. kraje a my měli možnost dozvědět se něco o této profesi. Ráno po snídani provedla psycholožka HZS Stč. kraje kpt. PhDr. Eva Biedermanová vyhodnocení a lehké školení jakým způsobem se chovat k evakuovaným osobám po psychologické stránce. Tohoto výkladu jsme se bohužel nemohli zúčastnit po celou dobu. Na sobotní 9hod jsme měli domluvené další školení členů jednotky přímo na stanici HZS Stč. kraje v Berouně. Zde si nás vzali na starost chlapci ze směny ?A?, kteří se již několik let zabývají kulturou hašení pomocí tzv. D-programu. Naše jednotka zakoupila set D-programu na hašení lesních požárů. Během několika školení jsme zjistili, jakým způsobem a co nejefektivněji hadicemi ?D? zacházet. Bohužel vyšlo najevo i několik problému, se kterými jsme potřebovali poradit. A právě proto jsme Berounští hasiče pomocí kontaktu ?Hasič V Praxi? kontaktovali, abychom jim předvedli naše zacházení s hadicemi a problémy, které nás tím doprovází. Hned na začátku byla odhalena chyba při tvorbě útočného ?D? vedení, kdy docházelo k zamotání samotné hadice. V průběhu dopoledne jsme byli seznámeni se začátky této myšlenky, postupným vývojem a plány do budoucna. Nakonec jsme vyzkoušeli práci s hasícími útočnými a obranými hřeby.

Výcviku se účastnili:

Michal Tuček, Lukáš Koníček, Milan Černuška ml., Petr Toman

odkazy:

https://www.hzscr.cz/clanek/na-rakovnicku-probehlo-takticke-cviceni-povodnova-vlna-2020.aspx

https://www.facebook.com/groups/682506628801650

Vložil: Michal Tuček (14.9.2020)

podrobně

 činnost sboru / Taktické cvičení ?POVODŇOVÁ VLNA 2020? a praktický výcvik D-programu.


Zpět