nepřihlášen
 činnost sboru / Usnesení valné hromady SDH Tuklaty konané dne: 26.1.2019
Usnesení valné hromady SDH Tuklaty konané dne: 26.1.2019

Usnesení valné hromady SDH Tuklaty

 

konané dne: 26.1.2019 v Klubovně SDH, Ke Školce 24, 25082 Tuklaty.

Valná hromada SDH Tuklaty po vyslechnutí zprávy o činnosti sboru, zprávy o činnosti jednotky obce, zprávy o hospodaření za rok 2018, revizní zprávy a revizní rady a diskusi přijímá následující usnesení:

 

 1. Schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti sboru.

  2. Zprávu o činnosti jednotky obce.

  3. Hospodaření za rok 2018.

  4. Revizní zprávu.

  5. Členský příspěvek na další rok ve výši 200 Kč za člena. Členi v důchodovém věku jsou od příspěvku k SDH osvobozeni, na OSH ho za ně odvede SDH. Termín pro odvod členských příspěvků na OSH je do 31.1.

  6. Podávání žádostí o dotace výborem SDH.

 

 1. Ukládá:

  1. výboru SDH

   1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.

   2. Vyhodnotit diskusi z valné hromady, včetně připomínek, a případné náměty zapracovat do plánu práce.

   3. Zabezpečit účast představitelů SDH na shromážděních OSH.

  2. všem členům SDH

   1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok.

   2. I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.

   3. Nadále spolupracovat s obcí a spolky obce.

   4. Udržovat zásahovou techniku JSDHO a SDH.

 

Za návrhovou komisi:

 

Petr Polášek Marek Procházka Pavel Píro

Vložil: Lukáš Koníček (26.1.2019)


Žádné fotografie

 činnost sboru / Usnesení valné hromady SDH Tuklaty konané dne: 26.1.2019


Zpět