nepřihlášen
 činnost sboru / Hasičská fontána 2018
Hasičská fontána 2018

Hasičská fontána 2018

 

Jak jistě víte v loňském roce proběhly oslavy 100. výročí vzniku Československa. Napříč republikou probíhaly oslavy všeho druhu, aby bylo uctěno toto významné jubileum.

 

Ani hasiči nechtěli zůstat pozadu a tak se v hlavách několika z nich zrodila

myšlenka uspořádat hasičskou fontánu. Akce která do této doby

probíhala jen na obecních rybnících a koupalištích měla být přesunuta do samotného centra hlavního města naší republiky.

 

Co se původně zdálo jako bláznivý nápad ,byl ve finále neskutečný zážitek.

Všechno začalo na přelomu roku, kdy se k nám poprvé dostaly informace

o této velkolepé akci.

Po důkladném zvážení jsme podali přihlášku, že by jsme se této akce rádi zúčastnili.

 

V dalších týdnech chodili další informace a bylo jasný ,že ne všichni kteří

se přihlásí se na tuto akci dostanou. Pravidla byla jasně daná.

 

Každá část republiky, každý okres bude mít na této akci své zástupce.

V polovině dubna bylo rozhodnuto.

Za okres Kolín byl vybrán náš sbor z Tuklat , jakožto jediný zástupce okresu Kolín.

 

Po instruktáži ,která probíhala v následujících týdnech a potřebném dovybavením potřebnými věcmi , jsme čekali na ten den, kdy to všechno

vypukne.

 

Tím dnem bylo páteční ráno 1. června 2018, kdy se do Prahy začali sjíždět

hasiči z celé České republiky, aby se připravili na velkolepou sobotní

vodní schow v centru Prahy na Hasičskou fontánu Praha 2018 ,

jak byl oficiální název této akce.

 

Nájezd probíhal podle přesně daného časového harmonogramu. Náš sbor

vykládal potřebný materiál v pátek mezi prvními sbory. Bylo nám přiděleno místo na Palackého mostě. Bylo potřeba přijet na místo, provést registraci ,že jsme se již dostavili, vyložit všechny potřebné věci a vynosit je na patu

Palackého mostu, kde jsme měli své stanoviště.

 

Na žádné zdržování nebyl čas, neboť za námi se tvořily fronty přijíždějících dalších a dalších sborů napříč republikou.

 

Kromě zmiňovaného Palackého mostu si dále sbory své věci vykládali na

Jiráskově mostě a Rašínově a Hořejším nábřeží řeky Vltavy.

Po vyložení těchto věcí jsme byli odesláni na místo našeho ubytování

a veškerého zázemí a tímto místem se pro nás staly vojenské kasárny v

Praze Ruzyni.

 

 

Klobouk dolů před organizátory této akce , neboť ubytovat v Praze

přibližně 1100 hasičů zaparkovat 300 automobilů a všem těmto lidem

zajistit celodenní stravu nebyl úkol vůbec lehký, což jsme sami pocítili

na vlastní kůži , neboť do posledních hodin před odjezdem se informace

stále měnili a doplňovali o nové skutečnosti.

 

Ale vše se podařilo a jsme na místě tohoto velkolepého srazu.

V pátečních odpoledních hodinách probíhaly brífinky a školení a vše se

pomalu přesouvalo k večerní generální zkoušce.

 

V pozdních odpoledních hodinách jsme se všichni přesunuli do centra

Prahy, kde bylo potřeba natáhnout přibližně 7000 metrů hadic všech

velikostí , připravit 140 míst ze, kterých se bude stříkat, natáhnout dopravní

vedení od velkokapacitních čerpadel a spoustu dalších věcí.

Ve večerních hodinách proběhla generální zkouška.

 

A byl tu den?D? 2.června roku 2018 ,kdy se 1055 hasičů z 207 hasičských

sborů ze 77 okresů naší republiky postavilo na Rašínovo a Hořejší

nábřeží a Jiráskův a Palackého most, aby 140 proudy vody vytvořili dílo , které na naší planetě v tomto gigantickém měřítku nikdo nikdy nevytvořil

a nespatřil a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast společně

vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě.

 

Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedmula do vzduchu

a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný

vizuální zážitek , který byl zakončen nekonečnými ovacemi tisíců

přihlížejících diváků.

 

My z hrdostí v srdci můžeme říci, že jsme se této velkolepé akce zúčastnili

a už navždy budeme zapsány ve ?Světové knize rekordů pro rok 2018?.

Všichni svým obrovským dílem přispěli k tomu ,že slovo hasič není pouze slovem a označení profese, ale je symbolem člověka,

který jeden den hasí rozsáhlý požár, pomáhá druhým a druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou, pohladí své děti po vlasech a odjede do hlavního města své České republiky, aby vzal do ruky proudnici , postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost pravděpodobně vidí poprvé a naposledy a spolu sním se poklonili 100 letům české státnosti.

Vložil: Lukáš Koníček (26.1.2019)


Žádné fotografie

 činnost sboru / Hasičská fontána 2018


Zpět