nepřihlášen
 činnost sboru / cvičení " VODA 2019"
cvičení " VODA 2019"

Dne 21.9.2019 se konalo cvičení "VODA 2019". Cílem tohoto cvičení bylo prakticky si procvičit výstavbu protipovodňové ochrany a prověřit čas potřebný pro výstavbu. Část protipovodňové ochrany se skládá z mobilního pažení. To znamená, že v místech, kde se toto pažení staví jsou v zemi zabudované jakési kapsy, do kterých se pomocí šroubů upevňují ocelové sloupky (slupice) s drážkou do kterých se poté vkládají hliníkové profily (hradidla). Tyto mobilní prvky se staví od výšky 30cm až do výšky 3metry. Mobilní hrazení má na starosti Správa služeb hlavního města Prahy a jsou uloženy v několika kontejnerech v centrálním skladu v Praze- Dubči. V Praze se koná toto cvičení každý rok vždy na jiném úseku. Výstavbu mají na starosti především dobrovolné jednotky hasičů z celé Prahy a aktivní zálohy armády ČR. V letošním roce byly přizvány na výpomoc i Středočeské jednotky dobrovolných hasičů z Jenštejna a naše jednotka z Tuklat. V současné době probíhá výběr a diskuse ohledně nasazení vybraných Středočeských jednotek na výstavbu hrází v době povodní. Cvičení pro naší jednotku začalo v 5:15 vyjezdem vozem DA Fiat Ducato v počtu 1+4. Sraz "stavební" skupiny byl na Smíchově v ulici Hořejší nábřeží u železničního mostu s tím, že v 6:30 měla podle harmonogramu začít vykládka materiálu a samotná výstavba hrázi. Na místě jsme se sešli se dvěmi Pražskými jednotkami a to ze Satalic a z Kunratic. Celkem naším úkolem bylo postavit v 6 úsecích hraz v celkové délce 49,5 a výšce 1,3-1,5m. Vykládka materiálu a samotná výstavba začala s lehkým zpožděním v 6:50 a v 8:10 bylo vše postaveno a připraveno ke kontrolnímu zaměření zda nedochází k derfomaci pažení. Po geometrickém zaměření přišlo rozložení postavených hrází a uložení zpět na přepravní palety a následné uložení do kontejneru, který byl odvezen zpět do centrálního skladu. Po této části proběhlo občerstvení v podobě bagety, tatranky a kávy. Po lehkém občerstvení jsme ještě pomohli s úklidem mobilního hrazení v okolí botelu Albatros. Po kompletním úklidu a naložení všech komponentů do kontejnerů bylo cvičení "VODA 2019" v okolí Smichova ukončeno. Po ukončení této části cvičení jsme měli možnost podrobněji se seznámit s výstavbou protipovodňové ochrany v okolí Kampy. Tato lokalita je výjimečná tím, že jako první se uzavírají vrata na Čertovce a následně začíná výstavba 3metry vysoké protipovodňové zdi. Tato část má na samotnou výstavbu čas 6hodin. Je to především z důvodu stíštěných prostor pro manipulační techniku jako např. vysokozdvižné voziky, které pomáhají materiál nejen vykládat z kontejnerů, ale pomáhají ho rozvážet po celé délce výstavby. V tomto případě je nutné vše včetně několik desítek kilogramů těžkých 3 metry vysokých slupic, několik stovek 2,5 metru dlouhých hradidel a několik desítek ocelových vzpěr na místo přenášet ručně. Z našeho pohledu je zřejmé, že i přes personální podstav jsme v předpokládaném čase určeneho na výstavbu svěřeného úseku vše zvládli v limitu. Nyní proběhne vyhodnocení celého cvičení krizovým štábem hlavního města Prahy a zjištěné závady se budou odstraňovat.

Za jednotku sboru dobrovolných hasičů Tuklaty se cvičení " VODA 2019" zúčastnili:
Michal Tuček - velitel a strojník
Petr Toman - hasič
Milan Černuška - hasič
Marek Procházka - hasič
Michal Krytinář - hasič

Vložil: Michal Tuček (21.9.2019)

podrobně

 činnost sboru / cvičení " VODA 2019"


Zpět