nepřihlášen
 činnost sboru / Technická pomoc - požár Hřensko
Technická pomoc - požár Hřensko

Technická pomoc - požár Hřensko

(11.8.2022)
Na základě žádosti NP Č. Švýcarsko vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1 a s DA Fiat Ducato v počtu 1+1 dne 11.8.2022 v 7:31 do obce Mezní Louka. Z důvodu hospodárné jízdy byla z CAS 32 Tatra 148 na cestu vypuštěna voda. 11.8.2022 v 11:10 jsme dorazili na shromaždiště techniky na parkoviště v obci Mezní Louka, kde jsme se ohlásili na KOPIS Stč. kraje a koordinátorovi jednotek SDH NP. V té době byla do CAS Tatra doplněna voda. Ve 14:00 nám byl přidělěn úsek požárního dohledu sektor 2 úsek 2 a proběhla pochůzka v terénu s revírníkem panem Zamrzlou. Poté proběhlo ustavení techniky v místě,kde bylo nataženo dopravní vedení u rozcestníku Dubák.Tatra CAS 32 ujela 160km, a DA Fiat Ducato ujel 184km Dne 12.8.2022 byla v dopoledních a odpoledních hodinách provedena pochůzka v terénu bez viditelných ohnisek. Při cestě z oběda na požární zbrojnici v Hřensku kam jsme jeli DA Fiat Ducato jsme objevili dvě ohniska požáru. V prvním případě se jednalo o hořící pařez poblíž rozcestí Pravčický důl N 50°52.62967', E 14°17.14402'. Naše jednotka měla v DA hasící zádový vak s 10 litry vody, kterými pařez uhasila. Projíždějící jednotka HZS s DA vyjela do obce Mezní Louka a přivolala HZS s CAS na prolití. Další plamenné hoření o velikosti 5x5 m bylo spatřeno 40m vlevo od silnice cca 300m východně od Černého dolu N 50°52.60123', E 14°17.30882'. Požár byl ohlášen na KOPIS Ústeckého kraje se žádostí o vyslání blízké CAS. Během telefonátu okolo jela CAS Stč. kraje ,ketré bylo místo ukázáno a ta ho následně uhasila. Po dohodě s revírníkem bylo od 15:00 do 16:30 provedeno pomocí ŘMP Husqvarna a Dolmar pročištěna a vyklizena zelená turistická cesta od Hlubokého dolu do sedla směrem na Mezní Louku v délce cca 400m. Při odpolední pochůzce v okolí Tondovy díry byl jednotce revírníkem ohlášen viditelný kouř v okolí vrchu Větrovec. Jednotka se přemístila k CAS Tatra,která parkovala v Hlubokém dolu. Technika CAS a DA včetně členů jednotky se přemístila k výchozímu bodu na rozcestí Dubák. CAS Tatra byla napojena na stávající dopravní vedení a dva členi vybaveni hasícím vakem, dvěmi D hadicemi a D proudnicí se vydali na průzkum.Průzkumem bylo nalezeno zahoření kořenového systému a hrabanky o rozloce 2x2m. Bylo rozhodnuto o zavodnění dopravního vedení a následnému hašení pomocí hadice D. Požár se nacházel 20m jižně od červené turistické cesty N 50°52.41235', E . 14°20.00347'. Během zásahu přišel ze západní strany revírník se členy sousední JSDH Mnichovice,kteří byli vybaveni termokamerou a pomohli tak se závěrečným průzkumem. Během zásahu požádaná CAS JSDH Mnichovice o zálohu pro případné doplnění vody. Celkem na likvidaci požáru bylo použito 500l vody a 4500 litrů na zavodnění stávajícího dopravního vedení. Po likvidaci tak jednotka ukončila dnešní činnost na svěřeném úseku a vydala se do Hřenska k čerpacímu stanovišti doplnit vodu.V té době se velitel jednotky účastnil porady vedení štábu v Mezní Louce. Při cestě z Hřenska byla z CAS Tatra objevena dvě ohniska.Jednalo se o požár pařezu,který byl zlikvidován 1D proudem z CAS a druhé ohnisko 10x20m se nacházelo 100m od silnice ve svahu v místě lesní školky N 50°52.46313', E 14°18.40637' 700m západně od mezní louky v blízkosti vodojemu. Bylo nataženo dopravní vedení 4C a hašeno bylo 1D proudem. Celkem bylo použito 2000litrů vody.Následně bylo místo zkontrolováno termokamerou Dne 12.8.2022 Tatra CAS 32 ujela 20km a práce čerpadla byla 2MTH, DA Fiat Ducato ujel 24km, práce ŘMP Husqvarna byla 1MTHa a práce ŘMP Dolmar byla 1MTH. Dne 13.8.2022 proběhla v dopoledních i odpoledních hodinách obchůzka terénu s negativním výsledkem.CAS 32 Tatra ujela 8km a DA Fiat Ducato 29km. Dne 14.8.2022 proběhla v dopoledních hodinách obchůzka terénu s negativním výsledkem.Úkolem dne bylo zavodnit stávající dopravní vedení v délce 1500m.Ve 13:OO byla provedena závěrečná pochůzka společně s JSDH Kladruby n.Lab, kterým býl úsek předán.Tatra CAS 32 ujela 155km a práce čerpadla byla 1MTH, DA Fiat Ducato ujel 186km.
Vyhlášen poplach: 11.8.2022 07:21
Výjezd: 11.8.2022 07:31
Příjezd na místo: 11.8.2022 11:10
Lokalizace: 14.8.2022 14:22
Ukončení: 14.8.2022 17:14
Ujetá vzdálennost: 343km
Kategorie: Technická pomoc
Účast členů: 4
Černuška ml. Milan, Procházka Marek, Toman Petr, Tuček Michal,
Vložil: Michal Tuček (14.8.2022)

podrobně

 činnost sboru / Technická pomoc - požár Hřensko


Zpět