nepřihlášen
 činnost sboru / VÝROČNÍ ZPRÁVA SDH TUKLATY za rok 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA SDH TUKLATY za rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

 

Vážení přátelé , vážení hosté , bratři hasiči

Dovolte mi v několika větách shrnout uplynulý rok u našeho

sboru dobrovolných hasičů z Tuklat.

Akcí a činností, které jsme letos vykonali bylo velmi mnoho, ale ve

stručnosti se budu Vám snažit vše v této zprávě přednést.

 

Začátkem roku jsme začali s přípravami naší výroční schůze, která

proběhla 21. ledna v naší klubovně za účasti našich členů, pozvaných

hostů a podporovatelů hasičů.

 

Jelikož začátkem Nového roku byly přijatelné klimatické podmínky,

intenzivně jsme pracovali na naší technice, aby vše bylo připraveno

na jarní měsíce.

 

10.března jsme uspořádali v naší klubovně zabijačku pro členy

našeho sboru a naše příznivce, akce se vydařila.

 

Z prvními teplými dny roku jsme zavodnili veškerou naší techniku

a vše připravili do provozuschopného stavu.

 

Od prvních měsíců roku bylo zřejmé, že letošní sucho nám dá velmi zabrat.

Během celého roku jsme zalévali dětské hřiště v Tlustovousích.

Slezskou cestu v Tuklatech a výsadbu třešní u Rostoklat.

 

28.dubna jsme se zúčastnili 135.výročí založení sboru dobrovolných

hasičů v Nehvizdech.

 

Během měsíce května jsme se intenzivně připravovali na akci

Hasičská fontána Praha 2018 ,která měla proběhnout 2. června v Praze.

 

23.června jsme uspořádali tradiční pouťovou zábavu , které předcházelo

setkání starších spoluobčanů našich obcí . I přes nepřízeň počasí ,

který tento den provázel si nakonec na večerní zábavu našlo cestu

přibližně 100 lidí ,který ani déšť a zima neodradila.

 

Během prázdninových měsíců, kdy jsou dovolené je těžké dát dohromady

lidi na brigády a větší akce , nicméně každý člen se snaží individuálně

přispět svým přičiněním ke zdárnému chodu našeho sboru.

 

18.srpna se několik našich členů vydalo na největší sjezd hasičů,

strojníků a hasičské techniky na akci PYROCAR 2018 , který se

konal v Přibyslavi .

Byla zde k vidění historická technika, ale i ta zcela nejmodernější,

své výrobky zde prezentovali největší světový výrobci hasičské techniky.

Na této akci měli představitelé našeho sboru tu čest se setkat z vrcholnými

představiteli hasičského hnutí v čele se starostou sdruženi hasičů

Čech , Moravy a Slezska ing. Karlem Richterem.

Tato akce byla velmi vydařená a byla připravena na vysoké úrovni.

Po návratu z této akce se k nám dostala zdrcující zpráva , že právě

na této akci v odpoledních hodinách zemřel občan Tuklat a starosta

hasičů Čech ,Moravy a Slezska pan ing. Karel Richter.

Následující den probíhaly po celém území republiky pietní akce k uctění

jeho památky a i my jsme se k této akci připojily a slavnostním nástupem

u zvonice v Tuklatech vzdali hold tomuto člověku, který pro

hasičské hnutí tolik vykonal.

 

28. srpna ve velké obřadní síní krematoria Strašnice proběhlo poslední

rozloučení ing. Karlem Richterem za účasti vrcholných

představitelů Hasičského záchranného sboru České republiky ,

ministrů vlády České republiky , členů poslanecké sněmovny a senátu

a čelních představitelů hasičů okresních a krajských sdružení napříč

celou republikou.

 

13. září jsme byli pozváni do Valdštejnského paláce , kde jsme z rukou

předsedy senátu poslanecké sněmovny České republiky Milana Štěcha

převzali pamětní list a poděkování za účast na akci

Hasičská fontána 2018. Následně proběhlo malé pohoštění a prohlídka

prostor senátu České republiky.

 

4.října jsme se zúčastnili shromáždění starostů a delegátu sboru

okresu Kolín , této akce se každý rok pravidelně učastníme.

 

Z nastupujícím zimním obdobím jsme naši techniku odvodnili z

důvodu nevytápěných garáží. I když je technika bez vody jsme připraveni

kdykoliv vodu znovu nasát a plnit úkoly , které nám budou přiděleny.

Tato situace například nastala začátkem roku, kdy jsme byli povoláni

k velkému požáru do Mochova ,kde hořelo v areálu bývalých mrazíren.

 

Ke konci roku po mnohaletých slibech předchozích zastupitelstev

došlo konečně k odkupu budovy ve které se právě nacházíme a jediným

vlastníkem toho objektu se stala obec Tuklaty.

 

Během roku se snažíme využívat vypsané dotační tituly.

 

Nemohu zde nezmínit úspěchy našeho člena Petra Poláška .

Petr se účastní coby rozhodčí postupových i nepostupových soutěží.

Na okresních soutěžích působí jako hlavní rozhodčí ,

na krajských jako rozhodčí disciplíny nebo jeho zástupce.

V letošním roce se zúčastnil jako rozhodčí Mistrovství České republiky

hry Plamen a soutěží dorostu , které proběhlo v Plzni.

V říjnu se zúčastnil v Rakousku školení mezinárodních rozhodčí

na nadcházející olympiádu CTIF, která proběhne v červenci ve Švýcarském

Martigny ( Martiny).

Pravidelně se účastní pohárových soutěží jednotlivých kol Polipanské

ligy. Tento rok obnovuje kvalifikaci rozhodčí mládeže I. Stupně.

 

Na závěr této zprávy mi dovolte poděkovat obecnímu úřadu v čele

se starostkou paní Monikou Petriskovou za spolupráci a podporu

našeho sboru.

 

Poděkování patří všem členům našeho sboru ,kteří se podílí na zdárném

chodu naší organizace , všem našim podporovatelům a samozřejmě

našim rodinám.

Rád bych vám popřál do Nového roku hodně štěstí zdraví a osobní

pohody .

Děkuji vám za pozornost

Vložil: Lukáš Koníček (26.1.2019)


Žádné fotografie

 činnost sboru / VÝROČNÍ ZPRÁVA SDH TUKLATY za rok 2018


Zpět