nepřihlášen
 činnost sboru / Praktický výcvik v Rostoklatech
Praktický výcvik v Rostoklatech

Dne 13.10.2018 jsme se s družstvem 1+4 zúčastnili praktického výcviku jednotek, který pořádali členi JSDH Rostoklaty. Celkem nás čekali tři disciplíny.

1. disciplína - Požár rodinného domu.

Simulace požáru probíhala při noční pohotovosti družstva na zbrojnici. Po přijetí události se jedotka aktivovala z nočního odpočinku. Bylo potřeba se v požadovaných dvou minutách obléci, vybavit se výzbrojí a výstrojí a nahlasit na KOPIS výjezd jednotky. Po příjezdu na místo zásahu bylo potřeba  komunikovat s KOPIS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár v patře rodinného domu, ve kterém se nacházejí dvě osoby a domácí kočka. Jedna osoba se již nacházela mimo objekt. Bylo vytvořeno dopravní vedení s rozdělovačem přd budovu a dvoučlenná průzkumná skupina vybavena útočným 1C proudem prohledávala objekt. Po vynesení nebezpečných předmětů (kanystr s benzínem) , nalezení a vyvedení osob z objektu bylo provedeno zchlazení propan-butanové lahve v kuchyni, která zapříčinila požár. Intoxikovaným osobám byla poskytnuta první pomoc v podání kyslíkové masky.

2.disiplína - Dopravní nehoda s větším počtem zraněných

Simulace dopravní nehody  byla jednotce vyhlášena pomocí RDST. Jednotka měla za úkol předvést jak by postupovala při dopravní nehodě s větším počtem raněných. Celkem se jednalo o 6 zraněných osob - dvě děti s lehkými odřeninami, které se nácházeli mimo vozidlo, jedno dítě ve vozidle v bezvědomí, jedna dospělá osoba ve vozidle v bezvědomí, jedna osoba ve vozidle s tržnou ránou na hlavě s podezřením na otřes mozku a jedna osoba při vědomí s dolními končetinami pod vozidlem. Na místě jsme vytvořili bezpečné odstavení vozidla v tzv. nárazníkové zóně, provedli označení místa dopravní nehody a protipožární zabezpečení. Průzkumem bylo zjištěno počet osob a specifikace poranění. Děti nalezené mimo vozidlo s drobnými oděrky byli předány strojníkovi k vozidlu. Souběžně probíhala první pomoc a vynesení osobě v bezvědomí. Následně byla vyvedena z vozidla osoba s tržnou ránou nahlavě s podezřením na otřes mozku. Tímto mělo dojít k uvolnění místa abychom se dostali ke zraněnému dítěti v bezvědomí. V tu chvíli byla naše činnost ukončena pořadatelem

3. disciplína - Požární útok se signály pro dodávku vody

Tato disciplína měla pouze prověřit a procvičit signály při dodávce vody. Jednalo se o fiktivní požár s dopravním vedením 2B hadicemi a vytvoření útočnéh proudu 2C hadicemi. Procvičovali se především signály "VODU VPŘED" "SNÍŽIT/ZVÝŠIT TLAK" " VODU STAV".

Tohoto cvičení se účastnilo celkem 6 jednotek z JSDH Rostoklaty, JSDH Mančice, JSDH Tuklaty, JSDH Poříčany, SDH Štítary, JSDH Břežany II.

Negativní vliv na jinak propracované cvičení mělo, že byli jen dva organizátoři a rozhodčí v jedné osobě. Tudíž nebylo možné disciplíny plnit souběžne. Jednu disciplíno muselo splnit všech šest jednotek a následně bylo možné zasahovat na další. Tímto systémem po první disciplíně došlo k výraznému časovému posunu a tímto byli další disciplíny výrazně časově zkráceny.

Celé cvičení nebylo soutěžní ani bodované, ale mělo nás seznámit s různými nástrahami při zásazích a výměnou zkušeností.

Velké poděkování patří pořádajícím z JSDH Rostoklaty Mírovi Kašovi a Pavlovi Svatoňovi a zúčastněným členům JSDH Tuklaty.

Vložil: Michal Tuček (13.10.2018)


Žádné fotografie

 činnost sboru / Praktický výcvik v Rostoklatech


Zpět