nepřihlášen
Činnost sboru
Odb. příprava
Testy
Požár domu Květnice
 
Na základě vyhlášeného poplachu KOPIS Stč.kraje vyjela jednotka dne 31.3.2022 v 1:41hod vozidlem CAS 32 Tatra 148. Vzhledem k početnímu stavu členů jednotky a uložené dýchací technice na vozidle DA Fiat Ducato byl na KOPIS Stč. kraje nahlášen výjezd i této techniky. Při příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Na základě rozhodnutí velitele zásahu jsme byli přiděleni na bojový úsek č.2. Na tomto úseku jsme v rámci st ...
Vloženo: 31.3.2022
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Požár travního porostu Úvaly
 
Jednotka po vyhlášení poplachu 12.3.2022 v 15:37 vyjela v 15:44 požadovaným vozidlem CAS32 a také dopravním automobilem DA-L1Z. Po příjezdu na místo v 15:51 a nahlášení se veliteli zásahu zůstala CAS na místě jako záloha pro případné doplnění vody a členi jednotky pomáhali s rozhrabávat požářiště. Po likvidaci v 16:13, na povel velitele zásahu, jednotka odjela v 16:20 zpět na základnu, kam dorazila v 16:29.
Vloženo: 12.3.2022
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Požár po pálení
 
15.2 jednotka po vyhlášení poplachu ve 21:04 z KOPIS vyjela ve 21:13 vozem CAS 32/6600/25 - S3R a DA L1Z. Po příjezdu na místo ve 21:18 byly průzkumem zjištěny neuhašené žhnoucí zbytky po pálení, kdy na jejich likvidaci již začala pracovat jednotka Český Brod. Jednotka Tuklaty prováděla asistenci při zásahu a řízení provozu na komunikaci a ve 21:27 byla velitelem zásahu odeslána zpět na základnu, kam se vrátila ve 21:34.
Vloženo: 15.2.2022
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Požár travního porostu Dobročovice
 
Požár travního porostu Dobročovice (30.1.2022) Na základě vyhlášeného poplachu 30.1.2022 v 18:52 KOPIS Stč.kraje vyjela jednotka s vozem CAS 32 Tatra 148 v 19:06 na místo události. Dále vyjelo vozidlo DA L1Z Fiat Ducato s dalšími členy jednotky. CAS 32 byla v té době v podmíněném výjezdu bez vody. Po dohodě s KOPIS a VZ vyjela CAS ...
Vloženo: 31.1.2022
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
ČERTOVSKÁ JÍZDA 2021
 
ČERTOVSKÁ JÍZDA 2021   Na začátku stála myšlenka uspořádat akci , kde se v této covidové době sejdou děti s čerty na volném prostranství a užijí si společně čertovský rej. Od  myšlenky nebylo daleko k činům a tak 5.12. vyjela do našich obcí 1.Čertovská jízda. Po cestě jsme měli 5 zastávek , kde jsme se společně všichni potkali, postrašili děti, oni nám řekli své poctivě naučené básničky a za odměnu dostaly něco dobrého na zub. Nyní, když p ...
Vloženo: 5.12.2021
Kategorie: Kulturní a společens
Fotografií: 21
Technická pomoc - čerpání vody z podchodu pod tratí
 
Dne 9.7.2021 v 15:45 KOPIS Stč. kraje vyhlásilo jednotce poplach. Jednalo se o technickou pomoc - čerpání vody z podchodu pod železniční tratí. Jednotka v 15:54 vyjela požadovanou technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2. Průzkumem byla zjištěna vysoká hladina vody, která neumožňovala průchod ani po zvýšené provizorní lávce. Na čerpání vody bylo použito plovoucí čerpadlo PH Poseidon a 1 hadice B. Práce čerpadla 30 minut. Jednotka se v 16:37 vrátila na základnu.
Vloženo: 9.7.2021
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Požár RD Nové Jirny
 
Jednotka vyjela na žádost KOPIS Stč. kraje vozy CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 a DA Fiat Ducato v počtu 1+2. Při příjezdu na místo události a ohlášení veliteli zásahu byla CAS 32 Tatra odeslána boční ulicí k doplňování vody do CAS v ulici Na Americe II. Bohužel daná cesta nebyla průjezdná a tak byla CAS32 Tatra držena jako záloha pro případné další doplňování vody. Mezitím byli NDT vystrojeni DT a čekali na případné střídání při dohašování budovy. Po dohašení byli čl ...
Vloženo: 15.4.2021
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Zahoření vodovodní šachty na betonárce
 
Jednotce byl dne 8.12.2020 vyhlášen poplach KOPIS Stč. kraje. Při telefonickém ohlášení na KOPIS Stč. kraje, že jednotka vyjíždí s požadovanou CAS 32 Tatra 148, která je v současnosti bez vody a zda je potřeba cestou doplnit vodou, byla odvolána k zásahu a zůstala na základně. Na místě zásahu je již HZS stanice Č. Brod a síly a prostředky na místě stačí.
Vloženo: 8.12.2020
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Dohašení spáleniště ohlášeného pálení větví
 
Na základě požadavku starostky obce vyjela jednotka vozem Tatra T148 na louku u fotbalového hřiště. Průzkumem bylo zjištěno dohořívající spáleniště ohlášeného pálení větví. Jednotka na dohašení použila plovoucí čerpadlo PH Poseidon a 1C proud. Dále použila ženijní nářadí na rozhrabání hromady popela.
Vloženo: 7.12.2020
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
Odstranění větve z komunikace I/12 u obce Úvaly
 
Po vyhlášení poplachu 6.12.2020 v 18:53 jednotka vyjela vozem DA L1Z. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu, kdy zjistila pád větve na komunikaci, provedla odstranění větve z komunikace a úklid komunikace.
Vloženo: 6.12.2020
Kategorie: Zásahy
Fotografií: 0
>>
<< Zpět | 1 2 3 4 5 6 7 8 ....24 | Další >>